شرکت الکترو سیستم امن پارس

(ESAPCo)

برنامه ریزی منابع سازمانی

سيستم­های برنامه ­ريزی منابع سازمانی ، يك بسته نرم­­ افزاري مشتمل بر چندين ماژول مرتبط و يكپارچه است كه كليه فرآيندهاي تجاري يك سازمان را، اعم از توليد ، منابع انساني ، مالي، بازاريابي و فروش را پشتيباني كرده که منجر به يكپارچگي وظايف در سازمان مي­شود. سيستم­هاي برنامه­ريزی منابع سازمانی ، به مثابه ستون فقرات اطلاعاتي آن سازمان ، از نظر بانك­هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي سازماني محسوب و به منزله نرم ­افزاري ، براي پشتيباني فرآيندهاي داخلي سازمان است.

تعریف و ماهیت مكانيزاسيون برنامه ­ريزی منابع سازمانی عبارت است از علم بكارگيري مجموعه­اي از سيستم­های الکترونیکی و کامپیوتری، در تمامی فرایندهای کاری یک سازمان است. البته عملیاتی کردن موثر این مفهوم ، نیازمند بررسی تجارب قبلی مكانيزاسيون در سازمان­ها و تحلیل مشکلات آنها می باشد.

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

برخی از امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری :

مدیریت ایمیل ، نمابر ، پیامک و…

دریافت و ارجاع درخواست ها

تعریف SLA برای خدمات قابل ارائه

تعریف حقوق دسترسی متفاوت

تعریف مشتریان

تعریف نوع ، رتبه بندی ، وضعیت

امکان تعریف روال کاری بر مبنای نوع مشتریان (Workflow)

ویپ چیست؟

در حال حاضر گسترش بستر شبکه تبدیل به جزئی لاینفک از تکنولوژی و نیازهای هر جامعه و سازمان و شرکت و …. گردیده و بستر ارتباطی از داخل هر مجموعه کوچک و بزرگ گرفته تا ارتباطات بین شهری و جهانی فراهم است. با توجه به اینکه بروی همین بستر امکان برقراری سیستم Voip میسر است دیگر نیازی به برقراری سیستمهای قدیمی و سیم کشی  به موازات بستر شبکه وجود ندارد و باعث کاهش هزینه  و مشکلات میگردد.